PROJECTE ESPORTIU “5 PALS”

El projecte esportiu “5 PALS” constitueix una primera peça en l’ensenyament esportiu contemplant les primeres experiències i descoberta de l’esport.

Es compon d’una programació progressiva per etapes perquè els nens i nenes puguin adquirir una base àmplia de l’esport en tots els seus vessants.

Es té en compte no només la part esportiva, sinó també la personal, l’acadèmica i la professional.

Creem un nou sistema d’ensenyament de l’esport, que respon a les necessitats de l’infant, interioritzant els fonaments esportius sense una especialització primerenca.

 

El projecte 5 PALS constitueix una primera peça en l’ensenyament de l’esport. La iniciació d’aquest és el procés que contempla les primeres experiències i descoberta de l’esport.

L’esport de base és un estímul indispensable per al creixement, la maduració i el benestar físic, psicològic i social dels nens/es. A més a més, la pràctica esportiva té una funció socialitzadora fonamental, en el que l’individu aprèn actituds i funcionament del pensament simbòlic. Així obtenen també satisfaccions de valoracions interpersonal i social, estructuren la seva imatge física com a element bàsic de relació interpersonal, afavorint alhora actituds flexibles, solidàries i tolerants.

El projecte es compon d’una programació progressiva per etapes, amb les que nens/es podran adquirir una base àmplia de l’esport, basat en un mètode d’exploració, assaig i de descobriment guiat, alhora que es desenvolupen tots aquells valors, actituds i habilitats que estan intrínsecament lligades a l’esport.

D’aquesta manera, i un cop s’hagin consolidat i interioritzat els fonaments, es podrà crear un itinerari de l’esportista de manera integral, tenint en compte no només la part esportiva, sinó també la personal, acadèmica i professional.

Promocionar i fomentar la pràctica esportiva en els nens/es creant un itinerari conjunt amb les nostres seccions esportives del Club per potenciar el desenvolupament i creixement formatiu dels participants en les diferents etapes evolutives.

  1. Promoure i desenvolupar l’esport com a model educatiu.
  2. Afavorir el desenvolupament integral dels participants.
  3. Millorar les capacitats físiques i habilitats psicomotrius.
  4. Descobrir i despertar l’interès per diferents esports.
  5. Viure l’esport amb felicitat.

Per a cada programa, els participants tindran una figura de tutor/a assignat que complirà les següents funcions:

  • Vetllar perquè l’acció educativa sigui integral i personalitzada.
  • Acompanyar a cada nen/a en tot el desenvolupament de l’etapa.
  • Comunicació i seguiment personalitzat amb la família.
  • Plans individualitzats.

Per conèixer l’ESTRUCTURA i el PROGRAMA consulta el dossier a continuació:

Descarrega’t el DOSSIER

Per a més informació sobre el Projecte Esportiu “5 PALS” podeu contactar amb la directora del projecte a través del correu electrònic: 

Marta Noguera: mnoguera@cnb.cat

Descarrega’t el FULL D’INSCRIPCIÓ AQUÍ