TERMES I CONDICIONS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CLUB DE NATACIÓ BARCELONA amb CIF G08533689 i domicili social situat a PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 93 DE BARCELONA 08039, amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del vostre interès. En compliment amb la normativa vigent, CLUB DE NATACIÓ BARCELONA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat i fins que no revoqui el seu consentiment. Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

El CLUB DE NATACIÓ BARCELONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CLUB DE NATACIÓ BARCELONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic cnb@cnb.cat.

Així mateix i d’acord amb el que estableix a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a l’article 21, sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

Us informem que podreu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: cnb@cnb.cat.

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i la mateixa imatge, sol·licitem el seu consentiment per realitzar imatges i/o filmacions durant el transcurs de les activitats on ha matriculat el seu fill, amb la finalitat de poder publicar-les a mitjans de comunicació digital del CLUB DE NATACIÓ BARCELONA, amb la finalitat de donar difusió de les activitats acomplides.

En darrer lloc, el CLUB DE NATACIÓ BARCELONA informa que amb l’acceptació d’aquest formulari atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.