karate infantil

KARATE INFANTIL DE 4 A 13 ANYS

El Karate Infantil és un art marcial ahora que disciplina esportiva encaminada a la formació integral de nens i nenes de 4 a 13 anys.

Aquesta praxi global és possible gràcies a les eines metodològiques existents en aquest art marcial i que constitueixen un gran complement formatiu i educatiu dins del desenvolupament motriu, cognitiu, psicològic, afectiu, emocional i relacional del nen/a.

Transformar aquesta evolució en indicadors observables és part d’un procés vital que resol la filosofia zen impregnada en el Karate representat pel “Do”, que seria traduït en camí o via,  on interaccionen mestre (Sensei) i practicants (Kohai) com a part d’una cadena educativa on cada baula és imprescindible i té la seva funció.

Dins del camí, situem la pràctica diària, és a dir, aquelles activitats inherents a l’art marcial i que ajuden al practicant al seu desenvolupament personal en tots els factors citats anteriorment, un clar exemple són:

La salutació amb la qual el practicant s’inicia i que manté en diverses accions com a senyal de respecte i cortesia. En la praxi té com a objectiu principal la implicació del focus d’atenció, governat pel control de la respiració. Aquest es converteix en un catalitzador de l’atenció que es materialitza en una ordre gestual que imbueix al practicant en l’amplificació dels processos perceptiu-reactius.

 

El Yoi, sensibilitza l’organisme incrementant el contacte amb la terra i desenvolupant les facultats físiques induïdes per la propiocepció en l’associació dels processos intuïtiu-intel·lectius implicats en la relació amb el mitjà.

 

El Kihon o tècnica bàsica, a partir de la qual el nen s’inicia en l’art marcial en l’àmbit tècnic i que complementa els exercicis psicomotrius, emprèn un procés d’adaptació a través de la pràctica de les postures, les defenses, els atacs, les puntades, és a dir, millora la seva tonicitat, el seu equilibri estàtic i dinàmic, les capacitats físiques necessàries per al moviment específic i sinèrgic, la seva concentració, lateralitat i coordinació global.

 

El kata, o combat contra adversaris imaginaris, on el nen millorarà els mateixos aspectes que en el kihon, però afegint l’exteriorització d’emocions associades a components d’agressivitat, experimentant un control sobre aquestes, l’orientació en l’espai i la projecció mental d’un mateix en visualitzar-se realitzant el kata i verbalitzant el que farà.

 

El Kumite o combat, mitjançant el qual el nen experimenta, una expressió evolucionada de la forma jugada en la seva iniciació, la presa de decisions, la pèrdua a la por al contacte de forma controlada, a respectar al participant o participants de l’activitat, activar reflexos i nocions de distància, coordinar de forma dinàmica les tècniques apreses i aplicar-les davant una oposició, i el reconeixement d’un mateix en l’uke (contrari i company), potenciant l’auto superació.

 

Tots aquests conceptes més tècnics del Karate formen la base a partir de la qual el practicant en edat infantil s’introduirà en un art que té com a objectiu conèixer-se a un mateix i (dotant d’eines per) superar-se davant qualsevol obstacle tangible o intangible que aparegui en el camí de l’aprenentatge ”Do” (道 ) que en xinès es llegeix tao, en la seva accepció que fa referència al camí infinit de l’aprenent d’un art.

 

 Vols formar part del nostre grup?

T’hi esperem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

By helga / Administrator on set. 12, 2018